Gençler Hepatit B konusunda bilgi sahibi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu tarafından “Bornova Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin Hepatit B bulaşma ve korunma yolları hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi” konulu araştırma, gençlerin bu hastalık hakkındaki bilgi düzeylerinin iyi olduğunu ortaya çıkardı.Söz konusu çalışmanın Bornova Öğrenci Yurdu’nda 350 öğrenci üzerinde yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirildiğini belirten Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Asiye Durmaz Akyol, “Yapılan çalışmada öğrencilerin bilgi puan ortalamaları ile yaş grubu, cinsiyet, medeni durum, en uzun yaşanılan yer, ailenin gelir durumu, mezun olunan okul, daha önce hepatit geçirme durumu karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışmaya katılan gençlerin Hepatit B bulaşma ve korunma yollarına ilişkin bilgi düzeylerinin iyi olduğu saptanmıştır” dedi. (Ege Ajans)

Bir cevap yazın